การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์

ใน คณิตศาสตร์, หลักฐาน เป็นสาธิตเชื่อ (ในมาตรฐานที่ยอมรับของสนาม) ซึ่งบาง คำทางคณิตศาสตร์ ที่จำเป็นจริง พยานจะได้รับจาก เหตุผล deductive มากกว่าจากการขัดแย้ง นำเข้ามา หรือ ชัดเจน คือหลักฐานต้องแสดงให้เห็นว่าคำแถลงเป็นจริงในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้นเดียว โจทย์ไม่ได้พิสูจน์ที่เชื่อว่าเป็นจริงจะเรียกว่า การคาดคะเน

  คำที่มักจะเรียกว่าการพิสูจน์ ทฤษฎีบท เมื่อมีการพิสูจน์ทฤษฎีบทก็สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการพิสูจน์งบเพิ่มเติม ทฤษฎีบทอาจหมายถึง บทแทรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีขึ้นเพื่อใช้เป็นหินก้าวในการพิสูจน์ทฤษฎีบทอื่น

  หลักฐานอันว่าจ้าง เหตุผล แต่มักจะรวมจำนวน ภาษาธรรมชาติ ซึ่งมักจะ admits ความเคลือบแคลงบางบาง ในความเป็นจริงส่วนใหญ่มากมายของพยานในคณิตศาสตร์เขียนได้ถือเป็นโปรแกรมของ ตรรกะทางการ เคร่งครัด แต่หาก พยานทางการ เขียนภาษาสัญลักษณ์แทนภาษาธรรมชาติจะถือในการ พิสูจน์ทฤษฎี ความแตกต่างระหว่าง พยานเป็นทางการและทางการ ได้นำไปสู่การสอบมากของ การปฏิบัติทางคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันและประวัติศาสตร์, เสมือนประจักษนิยมในคณิตศาสตร์ และดังที่เรียก คณิตศาสตร์ชน (ในประสาทสัมผัสทั้งสองคำนั้น ปรัชญาของคณิตศาสตร์ จะเกี่ยวข้องกับบทบาทของภาษาและตรรกะในพยานและ คณิตศาสตร์เป็นภาษา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s