วิธีการพิสูจน์

  บทความหลัก: หลักฐาน Direct

  ใน หลักฐานโดยตรง สรุปจะจัดตั้งขึ้นโดยมีเหตุผลรวมaxiomsคำจำกัดความและก่อนหน้าtheoremsเช่นหลักฐานตรงสามารถใช้เพื่อกำหนดว่ายอดรวมของสองintegersแม้
เสมอแม้

สำหรับที่สองแม้ integers x และ y เราสามารถเขียน x = 2 และ y = 2 b สำหรับ integers บาง และ b เนื่องจากทั้ง x และ y มี multiples 2.
But the sum x + y = 2 a + 2 b = 2( a + b ) is also a multiple of 2, so it is therefore even by definition. แต่ยอดรวม
x + y = 2 + 2 b = 2 (a + b) ยังหลาย 2 ดังนั้นจึงได้โดยความหมาย

หลักฐานการใช้ความหมายของ integers แม้เป็น กฎหมายการกระจาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s