หลักฐานน่าจะเป็น

  บทความหลัก: วิธีน่าจะเป็น

    หลักฐานน่าจะเป็น หนึ่งในตัวอย่างที่จะปรากฏอยู่กับความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการของ ทฤษฎีความน่าจะเป็น นี้ไม่ให้สับสนกับการโต้แย้งว่าทฤษฎีบทคือ ‘จริงอาจ’ประเภทหลังของเหตุผล
สามารถเรียกว่าการพิสูจน์ความเป็นไป ‘และไม่หลักฐานหนึ่งในกรณีของ การคาดคะเน Collatzเป็นที่ชัดเจนว่าที่อยู่ห่างไกลจากหลักฐานแท้ หลักฐานน่าจะเป็นเช่นพิสูจน์โดยการก่อสร้าง
เป็นหนึ่งในหลายวิธีที่จะแสดง theorems ชาติ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s