หลักฐาน Combinatorial

  บทความหลัก: หลักฐาน Combinatorial

  สมดุลของการแสดงออกที่ต่างกันโดยแสดงว่าพวกเขานับวัตถุเดียวกันในลักษณะต่างๆมัก bijectionระหว่างสองชุดจะใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการแสดงออกของพวกเขาทั้งสอง
ขนาดเท่ากัน หรือ โต้แย้งนับสอง มีสองแสดงออกแตกต่างกันสำหรับขนาดของชุดหนึ่งที่แสดงอีกครั้งที่ทั้งสองแสดงออกเท่ากัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s