หลักฐาน Nonconstructive

  บทความหลัก: หลักฐาน Nonconstructive

  หลักฐาน nonconstructive establishes ที่ วัตถุทางคณิตศาสตร์ บางอย่างต้องมี (เช่น “X บาง satisfies f (X)”) โดยไม่อธิบายวิธีเช่นวัตถุสามารถพบ
บ่อยครั้งนี้จะใช้เวลารูปแบบของหลักฐานโดยแย้งที่ nonexistence ของวัตถุจะพิสูจน์ให้เป็นไปไม่ได้ ในทางตรงกันข้ามหลักฐานการทำ establishes ว่ามีวัตถุใดอยู่โดยให้วิธี
การหามัน เช่นชื่อเสียงของ nonconstructiveหลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีอยู่สอง หมายเลขไม่ลงตัว และ b เช่นที่ b จำนวนจริง คือ Either เช่นกัน(take เป็นจำนวนจริง
และเรากำลังทำ (ใช้  ), or ) หรือ  คือไม่มีเหตุผลเพื่อให้เราสามารถเขียน  and และ  . . นี้แล้วให้  ,  ซึ่งจะทำให้เหตุผลของรูป

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s