อุปนัยทางคณิตศาสตร์

  หลักการรัฐอุปนัยทางคณิตศาสตร์ที่: N ให้ = (1, 2, 3, 4, … }  จะกำหนดตัวเลขธรรมชาติและP (n) เป็นคำทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ n จำนวนธรรมชาติ
เป็นของ N เช่นว่า

(i)(P i) (1) เป็นจริงคือ P (n) เป็นจริงสำหรับ = 1 n (ii)P (n + 1) เป็นจริงเมื่อ P (n) เป็นจริงนั่นคือ P (n) เป็นจริงนัยที่ P (n + 1) เป็นจริง. แล้ว P (n) เป็นจริงสำหรับจำนวนธรรมชาติ n

Mathematiciansมักจะใช้ระยะหลักฐาน “โดยอุปนัย” เป็นจดชวเลขเพื่อพิสูจน์โดยอุปนัยทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตามระยะหลักฐาน “โดยอุปนัย” อาจใช้ในเหตุผล
เพื่อหมายถึงการพิสูจน์ที่ใช้ เหตุผลนำเข้ามา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s